Hotel


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment).

Detalji projekta


  • Početak radova: 2010.
  • Zarvšetak radova: 2012.
  • Lokacija: Budva, Crna Gora
  • Investitor: CARAT doo