Hotel


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment), spoljna i unutrašnja rasvjeta.

Detalji projekta


  • Početak radova: 2014.
  • Završetak radova: 2015.
  • Lokacija: Budva, Crna Gora
  • Investitor: SHALOM doo