Apart Hotel


TS 10/0,4kV, energetski razvod, kućna automatika, dojava gasa i požara, hotelski menadžment, rasvjeta.

Detalji projekta


  • Površina: 35 000 m2
  • Početak radova: 2014.
  • Završetak radova: u toku
  • Lokacija: Budva, Crna Gora
  • Investitor: OLD TOWN INVEST GROUP doo