Hotel


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment).

Detalji projekta


  • Početak radova: 2008.
  • Završetak radova: 2013.
  • Lokacija: Budva, Crna Gora
  • Investitor: JM GRAND GROUP doo