Spa Resort Bečići – Bečići


Komplet instalacija i oprema jake i slabe struje.

Detaljnije

Apart Hotel „Harmonija“ – Budva


TS 10/0,4kV, energetski razvod, kućna automatika, dojava gasa i požara, hotelski menadžment, rasvjeta.

Detaljnije

Hotel „ATINA“ – Budva


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment), spoljna i unutrašnja rasvjeta.

Detaljnije

Hotel “DOLCE VITA” -Bečići


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment).

Detaljnije

Hotel „OPERA“ Budva


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment).

Detaljnije

„SLOVENSKA PLAŽA“ – Budva


Rekonstrukcija i izrada instalacija i opreme jake i slabe struje.

Detaljnije

STOPA, PETA 1, PETA 2, PETA 3, REC A,B,C


Komplet instalacije instalacije i oprema jake i slabe struje i TS 10/0,4kV.

Detaljnije

Villa „GRAND PALAZZO “ Budva


Komplet instalacije i oprema jake i slabe struje (hotelski menadžment).

Detaljnije

Klub „OPERA“ – Budva


Komplet opremanje jaka i slaba struja

Detaljnije